Czy trzeba badać wodę z akwarium?


Na własnej skórze doświadczamy, jaki wpływ na nasze samopoczucie ma jakość powietrza. Smog i inne zanieczyszczenia powodują trudności z oddychaniem i wywołują objawy alergii. W akwarium odpowiednikiem powietrza jest woda. Od jej składu zależy nie tylko komfort, ale i zdrowie oraz życie organizmów wodnych. Niektóre zmiany zachodzące w wodzie widzimy gołym okiem. Problemy z wodą informują, że coś jest nie tak. Tylko co?

Specjalistyczna usługa Aquatest Express od Zooleka wspiera akwarystów dostarczając informacji o stanie wody w zbiorniku.

Akwarium słodkowodne

Często zdarza się, że pomimo regularnych podmian wody zawartość jakiegoś składnika nie tylko nie spada, ale rośnie. Możliwości są dwie: albo zmienił się skład wody do podmian, albo coś w akwarium zmienia poziom badanego składnika. Zagadkę wyjaśnią tylko dokładne testy. Znając mankamenty naszej wody, możemy zastosować odpowiednie środki przeciwdziałające problemom. Tylko kompleksowa ekspertyza laboratoryjna da nam całościowy obraz. Dzięki dokładnym badaniom szybko ustalimy winowajcę odpowiedzialnego za kłopoty z wodą, a dzięki temu unikniemy strat w rybach i roślinach, a także pozostałych zwierzętach wodnych.

W akwarium słodkowodnym sprawdzamy głównie następujące parametry: odczyn, twardość, zawartość azotu, fosforu, żelaza. W przypadku akwariów roślinnych istotne będą poziomy pierwiastków śladowych i mikroelementów. Woda może mieć odczyn kwaśny (pH < 7), obojętny (pH = 7) lub zasadowy (pH > 7). Zwierzęta wodne pochodzą z różnych środowisk.

To, co jest dobre dla jednych organizmów, dla drugich może okazać się szkodliwe lub w niektórych przypadkach zabójcze. Odczyn kontrolujemy zarówno w samym akwarium, jak i w wodzie, której używamy do podmian. W wodzie akwariowej zachodzą różne procesy, które modyfikują odczyn w stosunku do tego, co mamy w kranie czy studni. Gwałtowne zmiany parametrów odbijają się na zdrowiu zwierząt i roślin.

Rozróżniamy dwa rodzaje twardości: KH, czyli twardość węglanową powiązaną z pH, oraz GH, czyli twardość ogólną. Twardość wody ma duże znaczenia dla ryb i krewetek, które hodujemy lub zamierzamy hodować. Dla jednych woda powinna być bardzo miękka, dla innych twarda. Stopień twardości jest jednym z najważniejszych parametrów wody, wpływającym na uprawę roślin, które preferują wodę miękką lub średnio twardą. Twardość kontrolujemy zarówno w zbiorniku, jak i w ujęciu wody. Pomiar przewodności kojarzony jest z akwarystyką morską, ale niesłusznie tylko z nią. Jest również ważny w przypadku zbiorników słodkowodnych. Przewodność wody to wskaźnik zawartości różnych soli, a więc i czystości wody. Wody o małym stężeniu jonów mają małą przewodność elektryczną, w przypadku wody morskiej jest ona wysoka. Woda słodka wykazuje przewodność na poziomie między 300 a 1200 μS/cm. Jeżeli woda ma mniejszą przewodność, można ją uznać za ubogą w jony i wrażliwą na zmiany odczynu pH. Jeżeli woda ma przewodność ponad 1200 μS/cm, to nie można jej już uważać za wodę słodką.

Jony amonowe NH3 i azotyny NO2 są związane z cyklem azotowym. Pojawiają się one w wodzie podczas procesu dojrzewania zbiornika. Natomiast nie powinny być wykrywane testami kropelkowymi w wodzie wodociągowej i dojrzałym, dobrze funkcjonującym akwarium. Związki te są toksyczne dla większości zwierząt wodnych. Dlatego właśnie tak ważne jest kontrolowanie ich stężeń. W momencie zakładania zbiornika tak długo, jak testy pokazują ich obecność, nie powinno się zasiedlać akwarium rybami czy krewetkami. Pojawienie się NH3 i NO2 w działającym zbiorniku to sygnał, że wydarzyło się coś niedobrego. Awaria filtra, działanie leków lub preparatów chemicznych, przekarmienie ryb – między innymi te sytuacje prowadzą do pojawienia się tych toksyn w zakresie wykrywalnym przez testy.

Azotany i fosforany to dwa podstawowe makroelementy, które są potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu. Jony NO3 (azotany) są również wykorzystywane przez rośliny. Stężenia azotanów wartości rzędu 50-100 mg/l są niebezpieczne dla zwierząt wodnych. W zbiornikach roślinnych zwykle odnotowujemy stężenie 0-20 mg/l. Azotany to produkt przemiany materii ryb i krewetek. Ich źródłem mogą być również dekoracje, podłoża aktywne, woda kranowa i studzienna. Świadomie podajemy je w postaci nawozów. Fosforany (PO4) to kolejny składnik potrzebny roślinom. Przyjmuje się, że powinno być ich w zbiorniku ok. 10 razy mniej niż azotanów. PO4 nie jest związkiem toksycznym dla zwierząt, ale w nadmiarze może powodować inwazję glonów. Woda kranowa o wysokim poziomie fosforanów i azotanów nie może być bezpośrednio używana do podmian. Żelazo trafia do akwarium wraz z wodą do podmian i w postaci nawozów. Niskie stężenia mogą powodować żółknięcie i odbarwienie liści, wysokie zaś prowadzą do pojawienia się glonów. Jest jeszcze kilka składników wody, które możemy sprawdzić za pomocą testów domowych. Jednak nie wszystkie mogą być zidentyfikowane przy użyciu testów kropelkowych, a zawartość niektórych pierwiastków wpływających na kondycję akwarium jest tak niska, że domowe testy ich nie wykryją.

Czy zawsze musimy badania zlecać laboratorium?

Do bieżącej kontroli parametrów w zbiorniku wystarczą testy kropelkowe. Czasami możemy spotkać się z opinią, że nie są one miarodajne. Teraz dzięki badaniom laboratoryjnym możemy sami to sprawdzić. Wystarczy, że podzielimy próbkę wysyłaną do laboratorium: jedną część zbadają urządzenia, a drugą przetestujemy samodzielnie. Dzięki temu uzyskamy możliwość wykonywania dokładnych pomiarów w domu. W jaki sposób? To bardzo proste. Sprawdzamy np. poziom twardości węglanowej KH w próbce. Wynik pokazuje np. 5°. Notujemy ten wynik i porównujemy z badaniem laboratoryjnym. Idealnie, jeżeli pomiary są identyczne, ale i różne wyniki także są cenne. Jeżeli wiemy, że nasz test zaniża wynik o 1°, wystarczy dodać 1° przy kolejnych pomiarach. Otrzymamy wynik bardziej zbliżony do laboratoryjnego. Badania laboratoryjne to również doskonałe narzędzie w przypadku długotrwałych problemów z akwarium.

Badania takie możemy wykonać, zanosząc próbkę do sklepu Trzmiel, skąd zostanie przetransportowana bezpośrednio do specjalistycznego laboratorium firmy Zoolek.

Dlaczego badamy wodę w kranie?

Woda wodociągowa posiada bardzo różne właściwości. W niektórych regionach woda jest miękka, w innych bardzo twarda. Różnice występują także w ilości azotanów i innych związków chemicznych. Wszystkie rodzaje wody wodociągowej spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące wody pitnej, ale ich przydatność w akwarystyce jest skrajnie różna. Po dokładnym badaniu okazuje się, że parametry wody wykazują problemy zupełnie innego rodzaju, niż zakładaliśmy. Możemy uniknąć niepotrzebnych stresów i wydatków, zlecając analizę wody ekspertom. Zanim napełnimy akwarium wodą z kranu, kontrolujemy jej właściwości fizykochemiczne. Na podstawie wyników decydujemy o tym, czy zaopatrzyć się w filtr odwróconej osmozy, czy zakupić mineralizatory, korygować pH, czy podjąć inne działania.

Poniżej przedstawiamy pakiety badań zalecanych w akwarystyce, dostępne w usłudze Aquatest express:

Pakiet BASIC. Koszt tylko 39,90 zł

Pakiet BASIC + rozszerzony o dodatkowe badania mikroelementów. Koszt 39,90 + 5 zł za każdy dodatkowy mikroelement.

Pakiet TRACE. Koszt 79,90 zł

Pakiety COMPLETE. Koszt badania 109,90 zł

Gdzie zlecić badania?

ZOOLEK to polska firma z ponad 30-letnim stażem, czołowy producent profesjonalnych preparatów umożliwiających hodowlę fauny i flory wodnej. Zdobyła uznanie i zaufanie hodowców ryb ozdobnych w wielu krajach nie tylko na naszym kontynencie. Działania tej firmy oparte są na badaniach profesjonalnego laboratorium. Jest ono wyposażone w nowoczesną aparaturę pozwalającą na realizację wielu zaawansowanych technik analitycznych i badawczych. Umożliwiają one oznaczanie stężeń jonów, śledzenie procesów zachodzących w wodzie oraz badanie wpływu określonych czynników, np. jonów metali, zawartości produktów przemiany materii, na mieszkańców akwariów i oczek wodnych. Podobne urządzenia posiadają tylko placówki naukowe i laboratoria kryminalistyczne. Obecnie to niesamowite laboratorium zostało udostępnione wszystkim zainteresowanym dzięki usłudze Aquatest Express. Przed zleceniem badań warto upewnić się, w jakim dniu sklep Trzmiel wysyła próbki do laboratorium. Jeśli chcemy otrzymać wiarygodne wyniki, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób pobrania i transportowania próbki. Do badań potrzebny będzie sterylny pojemnik o pojemności 100-200 ml, który można szczelnie zamknąć. Kupimy go w każdej aptece. Pojemnik napełniamy wodą, którą chcemy poddać testowi. Próbkę należy przygotować bezpośrednio przed przekazaniem jej do sklepu. Jeżeli nie możemy natychmiast dostarczyć próbki, do czasu przekazania Trzmielowi należy ją przechowywać w lodówce. Uwaga: próbki nie wolno zamrażać. Jak najszybciej oddajemy próbkę do sklepu i wypełniamy formularz. Potrzebny będzie adres e-mailowy, na który zostaną przesłane wyniki pomiarów i numer telefonu, jeśli chcemy odebrać wyniki badań w sklepie. Nie zapomnijmy o dowodzie przyjęcia z kodem identyfikacyjnym próbki. Wyniki w zależności od zakresu badań otrzymamy w ciągu 24 godzin lub do 7 dni roboczych. Wyniki mogą być dostarczone na adres e-mailowy w formie pliku PDF lub jako wydruk do odbioru w sklepie. Teraz pozostaje tylko wnikliwa analiza niedoborów i nadmiarów, dokładnie tak, jak to się robi po odebraniu wyników np. badania krwi.

Dlaczego warto wykonać badania?

Z zapartym tchem śledzimy seriale, w których kryminalne zagadki rozwiązywane są przy użyciu skomplikowanych badań laboratoryjnych. Teraz sami możemy zabawić się w detektywów i przeprowadzić szczegółową analizę składu wody. Za naukowców z CSI posłuży laboratorium Zoolek. Laboratorium to może pochwalić się równie nowoczesnym i niezawodnym sprzętem co jego filmowy pierwowzór. Spektrometry, chromatografy, ICP-OES, ICP-MS, często wspominane w serialach, umożliwiają kontrolę 45 parametrów już przy jednej próbce. Laboratorium dostarczy informacji, czy woda zawiera metale ciężkie, a filtracja działa prawidłowo. Poinformuje o poziomie makroelementów, mikroelementów i pierwiastków śladowych. Badanie ICP-OES ujawni obecność substancji toksycznych i szkodliwych, czyli uzyskasz wiedzę na temat faktycznej czystości swojej wody. Dzięki wynikom dowiesz się, które makro- i mikroelementy występują w nadmiarze, a które należy uzupełnić. Taka wiedza pozwoli Ci na stworzenie środowiska wodnego zbliżonego do naturalnych warunków i pozwoli uniknąć kłopotów spowodowanych zachwianiem równowagi biologiczno-chemicznej.

Usługa Zoolek Express na terenie Dolnego Śląska jest dostępna wyłącznie w sklepie stacjonarnym Trzmiel. Testów nie zlecisz internetowo, wymagana jest osobista wizyta z dostarczeniem próbki wody. Zapraszamy do testowania na ul. Rogowską 50B we Wrocławiu. Jeżeli masz pytania dotyczące usługi, skontaktuj się z nami telefonicznie:

514706584 lub e-mailowo: sklep@trzmiel.com.pl. Zapraszamy do Trzmiela.

FAQ

Jak wyglądają wyniki badań?

Pakiet Basic

Pakiet Trace

Pakiet Complete

Jak przygotować próbkę do analizy Aquatest express?

Pobranie z akwarium i przygotowanie próbki przeznaczonej do badań laboratoryjnych jest zadaniem prostym, ale aby na tym etapie uniknąć błędów mających istotny wpływ na wyniki analizy należy stosować się do podanych poniżej wytycznych.

 • Pamiętaj, aby pojemnik przed pobraniem próbki kilkakrotnie przepłukać badaną wodą.
 • Pobierz próbkę bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu.
 • Jeśli nie możesz pobrać próbki bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu, przechowuj ją do tego czasu w lodówce, nie zamrażaj.
 • Próbki przechowuj w ciemności.
 • Pojemnik na próbkę wypełnij w całości „pod sam korek”. Nie pozostawiaj pustej niewypełnionej przestrzeni. Dzięki temu proces odgazowywania próbki jest wolniejszy a stabilności parametrów wyższa.

Pamiętaj! Jeżeli zależy Ci na możliwie najlepszym odwzorowaniu rzeczywistych parametrów wody w akwarium, skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Czy parametry próbki wody mogą ulec zmianie do czasu analizy?

Pomiary laboratoryjne próbek wody w szczególności analiza śladowa metali to skomplikowane zagadnienie. Na otrzymanie wyniku, który odzwierciedla rzeczywisty poziom wybranych związków w wodzie, ma wpływ wiele czynników. Dlatego też, każdy etap analizy powinien być przeprowadzany w laboratorium ze starannością i dbałością o detale. Dotyczy to również samego pobrania i przygotowania próbki. Oczywiście idealną sytuacją jest pobranie wody z akwarium i poddanie jej natychmiast analizie, ale taki scenariusz rzadko kiedy jest wykonalny. Wystarczająco dobrą sytuacją jest pobranie próbki tuż przed wybraniem się do sklepu będącego punktem odbioru Aquatest express i zachowanie 24-godzinnego odstępu czasu do momentu przeprowadzenia jej analizy w laboratorium Zoolek. Parametry, które są najbardziej narażone na zmianę w czasie to pH, KH, azotyny i amon. Jeżeli zależy Ci na możliwie wiernym odwzorowaniu tych parametrów skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Poniższe zestawienie obejmuje parametry, które mogą ulec zmianom w czasie od pobrania do momentu rozpoczęcia analizy i ich wartości są narażone na odchylenia w stosunku do rzeczywistych występujących w zbiorniku.

Parametry narażone na zmiany:

pH

Na zmianę pH zasadniczo wpływ ma:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla),

• zmiana temperatury próbki w stosunku do warunków panujących w akwarium.

KH

Na zmianę KH ma wpływ:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla na skutek czego występują nieznaczne zmiany twardości węglanowej).

Azotyny

Na zmianę zawartości azotynów ma wpływ:

• zachodzenie przemiany azotynów do azotanów podczas transportu. Intensywność procesu zależy od wielu czynników m.in. temperatury próbki podczas transportu, zawartości zanieczyszczeń, ilości oraz aktywności mikroorganizmów oraz działania enzymów.

Amon całkowity

Na zmianę zawartości związków amonowych ma wpływ:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie stężenia amoniaku w wodzie; proces zachodzi z większą intensywnością w próbkach o pH powyżej 7),

• rozwój mikroorganizmów podczas transportu.

Parametry ujęte w powyższym zestawieniu powinny być objęte rutynową kontrolą z użyciem standardowych testów kropelkowych z serii Aquatest. Szczególnie istotne jest monitorowanie pH i zawartości amoniaku w wodzie akwariowej. pH jest parametrem najbardziej narażonym na zmiany w czasie i mogą wystąpić różnice pomiędzy odczytem z pomiaru wykonanego w samym akwarium, a w próbce, która do czasu przeprowadzenia analizy w laboratorium musiała być przetransportowana. Amoniak występuje w wodzie w formie jonu amonowego (NH+4) oraz rozpuszczalnego w wodzie wolnego amoniaku (NH3). W zależności od pH w wodzie dominuje jedna z powyższych form. W pH < 7 przeważa mało toksyczny jon amonowy. Wraz ze wzrostem pH zwiększa się stężenie dużo bardziej toksycznego amoniaku.

Czy potrzeba dodać czegoś do próbki przed przekazaniem do punktu odbioru?

W praktyce laboratoryjnej badania próbek, np.: w analizie śladowej, czasami stosuje się substancje utrwalające w celu zapewnienia stabilności wybranych parametrów. W zależności od parametru i charakteru analizy mogą to być takie substancje jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), chlorek rtęci lub formaldehyd. Ich przeznaczeniem jest przeciwdziałanie wytrącaniu się pewnych substancji, tworzenie nielotnych połączeń mających ograniczyć ucieczkę analitu z próbki, zmniejszanie adsorpcji na ściankach pojemnika lub ograniczanie wpływu mikroorganizmów i/lub działania enzymów. Jednak mimo zalet stosowania utrwalaczy w aspekcie stabilizacji próbki rozwiązanie to ma również wady, m.in.: eliminuje możliwość oznaczania niektórych parametrów w badanej próbce. Przykładowo dodatek kwasu azotowego (V) całkowicie uniemożliwia oznaczenie pH, KH, zawartości azotynów, azotanów, amonu oraz pierwiastków śladowych tworzących lotne połączenia w środowisku kwaśnym. Aby mimo to dokonać pomiaru tych parametrów konieczne jest przygotowanie próbki nieutrwalonej lub utrwalonej w inny sposób, a to z kolei podnosi złożoność działania, ilości próbek koniecznych do przebadania, znacznie wydłuża czas analizy i zwiększa koszt całej usługi.

Aquatest Express to starannie wypracowane rozwiązanie, które z założenia ma być przyjazne dla klienta. Natomiast stosowanie utrwalaczy na etapie pobierania próbki oznacza szereg niedogodności w postaci skomplikowanej procedury pobierania i transportu próbek do laboratorium, ryzyka z korzystania z niezbędnych do utrwalania substancji chemicznych i konieczności dostosowania się do rygorystycznych przepisów prawnych dotyczących transportu substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że otrzymywane w naszym laboratorium wyniki są niewiarygodne. Na podstawie doświadczeń własnych oraz laboratoriów z całego świata stwierdziliśmy, że dla zdecydowanej większości parametrów mierzonych w ramach naszej usługi nie zachodzi konieczność i nie jest praktyczne utrwalanie próbek.

Jeżeli zależy Ci na utrwaleniu próbki, koniecznie skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących przygotowania próbki i dokładnych warunków analizy. Nigdy nie wysyłaj próbek z zastosowanymi modyfikatorami bez uzgodnienia tego z nami.

Kontakt: aquatestexpress@zoolek.pl

Według jakich procedur wykonywane są pomiary w Aquatest Express?

Procedury analityczne obowiązujące w laboratorium Zoolek w ramach realizacji Aquatest Express są oparte na normach PN-ISO i EPA. Stosujemy się również do metod działania producentów aparatury analitycznej, z której korzystamy tj. głównie Metrohm, Perkin Elmer, Mettler-Toledo. Przy tworzeniu procedur braliśmy również pod uwagę aspekt badań na potrzeby akwarystyki korzystając z wiedzy i doświadczenia w ramach dobrej praktyki hodowlanej stosowanej w tej branży.

Wykaz niektórych norm, w oparciu o które działamy:

ICP-MS (Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2007P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Wytyczne ogólne.
 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2006P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Oznaczanie 62 pierwiastków.
 • EPA Method 200.8, Revision 5.4: Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.

ICP-OES (Spektrometria emisyjna sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-11885_2009E – Jakość wody – Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 • EPA Method 200.7, Revison 4.4: Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

Chromatografia jonowa:

 • Norma ISO: PN ISO 10304-1 (1998) – Jakość wody oznaczanie rozpuszczonych jonów fluorkowych, chlorkowych, azotynowych, ortofosforanowych, bromkowych, azotanowych i siarczanowych za pomocą chromatografii jonowej.
 • Norma ISO: PN ISO 14911 (2001) – Jakość wody oznaczanie jonów Li+, Na+, NH+4, K+, Nn+2, Ca+2, Mg+2, Sr+2 i Ba+2 techniką chromatografii jonowej. Metoda dla wód i ścieków.

Korzystam z analizy Aquatest Express. Czy potrzebuję jeszcze stosować testy kropelkowe?

Jak najbardziej tak. Testy kropelkowe i Aquatest Express znakomicie się uzupełniają. Te pierwsze dają nam możliwość natychmiastowego zbadania interesujących nas parametrów wody, natomiast Aquatest express daje możliwość uchwycenia całościowego obrazu składu wody w akwarium i pozwala na pełną ocenę potrzeb w zakresie suplementacji, czy ogólnie korygowania parametrów wody. Jeśli z tego badania wyłoni nam się parametr wart codziennego śledzenia to najlepiej to robić odpowiednim testem kropelkowym. Aquatest express pozwala na zbadanie szeregu parametrów nie obejmowanych testami kropelkowymi i zwolnienie nas ze żmudnej czynności oznaczania dużej ilości parametrów. Ponadto w naszym laboratorium, z uwagi na wykorzystanie szeregu zaawansowanych urządzeń analitycznych, parametry wody wyznaczamy z dużą dokładnością i ze znacznie niższymi progami wykrywania. Jednak takie parametry jak pH czy KH najlepiej zmierzyć standardowymi Aquatestami bo te parametry mogą ulec zmianie w czasie transportu do naszego laboratorium.

Najlepiej myśleć o Aquatest Express jak o kolejnym teście w serii Aquatest.

W jaki sposób w krótkim czasie badanych jest tak wiele parametrów?

Nowoczesne wyposażenie naszego laboratorium pozwala na szybkie i ekonomiczne badanie dużej ilości próbek wody. Dostarczona do nas próbka jest rozdzielana i kierowana do analizy na różnych urządzeniach analitycznych zgodnie z wybranym pakietem oznaczeń. Dużą rolę w szybkim i pewnym wykonywaniu oznaczeń odgrywają urządzenia automatycznie podające próbki do analizatorów. Dzięki nim analityk nie musi zajmować się czasochłonnym ręcznym podawaniem próbek, może poświęcić więcej czasu na analizę wyników pomiarów. Zasadnicze urządzenia, z których korzystamy w naszym laboratorium tj. ICP-OES, ICP-MS i HP-IC są wyposażone w urządzenia często określane mianem autosamplerów. Zapewniają one nie tylko podawanie próbek, ale także roztworów do wykonania kalibracji oraz roztworów pozwalających na weryfikację poprawności działania systemu (roztwory kontroli jakości – QC). W celu zwiększenia szybkości wykonywania analiz w naszym laboratorium zainstalowane są dwa urządzenia ICP-OES i dwa kompletne systemy chromatografii jonowej. Niektóre oznaczenia wykonywane są techniką spektrofotometrii UV-VIS lub miareczkowania i także te urządzenia wyposażone są w urządzenia do automatycznego zmieniania próbek.


Dodaj komentarz


Autor
Trzmiel Radzi
Z akwarystyką jestem związany praktycznie przez całe moje 35-letnie życie. Wychowywałem się otoczony akwariami, a pasję do hobby zaszczepił mi mój Tato. W czasach, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, trudno było o dobry sprzęt, a wiele rzeczy trzeba było robić we własnym zakresie, często metodą na „chybił-trafił”. Dzięki temu zyskałem…
Więcej
Artykuły powiązane
Chemia wody Problemy  
Jak pozbyć się glonów z akwarium?
Ewa Gajko
23/07/2021
Rośliny Technika Chemia wody  
Rola CO2 i systemy CO2 w akwarium
Mateusz Salawa
21/03/2021
Technika Technika Technika Chemia wody Chemia wody Chemia wody  
Exaqua PRO3 – wieloparametrowy fotometr Zooleka.
Konrad Kozioł
20/02/2022
Chemia wody  
Testy akwarystyczne – przegląd najpopularniejszych testów wody w akwarium
Mateusz Salawa
16/08/2021
Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl