Czy trzeba badać wodę z oczka?


Oczko wodne to ozdoba ogrodu, ale i środowisko życia organizmów wodnych. Dlatego woda powinna być nie tylko krystalicznie czysta z wyglądu, lecz także bezpieczna dla jej mieszkańców. Powszechna chemizacja, zanieczyszczenie powietrza wpływają również na czystość naszych wód. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, regularnie badamy jej jakość.

Specjalistyczna usługa Aquatest Express od Zooleka wspiera akwarystów dostarczając informacji o stanie wody w oczku wodnym.

Oczko wodne

Rasowy karp koi czy karaś ozdobny, pochodzący z najlepszych hodowli, to ryby wymagające dobrej pod względem jakości wody. Nie wystarczy przysłowiowa dziura w ziemi zalana wodą. Dla pięknych okazów musimy przygotować odpowiednie środowisko. Zwłaszcza że najpiękniejsze ryby kosztują niejednokrotnie więcej aniżeli wykonanie testów i korekta parametrów wody. Ryby preferują dobrze natlenioną i czystą wodę. Odczyn wody (pH) powinien być w miarę stały, bez gwałtownych zmian i oscylować w przedziale od 6,5 do 9,0. Jakiekolwiek zmiany pH należy przeprowadzać stopniowo. Twardość węglanowa wody jest ściśle powiązana z jej odczynem (pH). Zalecany poziom KH w wodzie stawowej to 9-18°dH. Twardość węglanowa powinna być regularnie kontrolowana w okresach intensywnego wzrostu roślin, nadmiernego rozwoju glonów lub w oczkach o dużej liczbie ryb.

Twardość ogólna w dużej mierze zależy od jonów wapnia i magnezu: im większa zawartość jonów, tym wyższa twardość ogólna. Karpie i karasie lepiej czują się w wodzie średnio twardej do twardej. Azotyny NO2 są rozkładane przez bakterie do mniej toksycznych azotanów NO3. W przypadku niewłaściwej filtracji biologicznej zbyt duży poziom azotynów utrzymujący się przez dłuższy czas stanowi zagrożenie dla ryb. Dlatego ich poziom w działającym oczku wodnym powinien być niewykrywalny, podobnie jak stężenie amoniaku NH4. Azotany są składnikiem odżywczym nie tylko roślin, ale także glonów. Aby nie dopuścić do nadmiernego rozwoju glonów, staramy się utrzymać azotany na jak najniższym poziomie. Pomaga w tym systematyczna kontrola ich poziomu. Fosforany dostają się dowody głównie w wyniku procesów przemiany materii oraz gnicia roślin i resztek niezjedzonego przez ryby pokarmu. Ale ich źródłem mogą być również nawozy używane w ogrodzie. Zbyt wysoki poziom fosforanów zazwyczaj prowadzi do inwazji glonów. Oczko wodne jest sztucznym zbiornikiem, ale przebiegają w nim naturalne procesy biologiczno-chemiczne. Na parametry wody w oczku wpływają: opady deszczu, śniegu, podmiana części wody, liczba ryb, przekarmianie i inne czynniki środowiska zewnętrznego.

Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie parametrów wody w oczku, a także test wody, którą zamierzamy dodać do zbiornika. Jakość wody musi być zgodna z wymogami trzymanych ryb i roślin. Nawet jeżeli początkowy skład wody w oczku zostanie ustalony na podstawie testów, musimy pamiętać, że podlega ona ciągłym zmianom. Szczegółowe badania laboratoryjne, czyli monitoring kontrolny, warto początkowo wykonywać raz na kwartał. To da nam całościowy obraz zmian parametrów wody związanych z porami roku. Minimum, jakie powinniśmy przyjąć, to przeprowadzenie badania raz w roku. Skład wody sprawdzamy w każdym przypadku zachwiania równowagi. Przy każdej podmianie kontrolujemy podstawowe parametry za pomocą testów kropelkowych. Niestety część indywidualnych ujęć wody w postaci studni zawiera wodę, która wymaga dezynfekcji lub uzdatniania. Nieszczelna studnia, sąsiedztwo szamba, kanalizacja, nawożenie, chemizacja środowiska sprzyjają zanieczyszczeniom. Wykonując monitoring kontrolny, zyskujemy pewność, że jakość wody się nie zmieniła.

A o problemy nietrudno. Do wód gruntowych mogą przenikać chemikalia ze środków używanych do nawożenia i ochrony roślin. Wody gruntowe mogą bez trudu przedostawać się do oczka, wystarczy niewielka nieszczelność. Wiele niepożądanych związków zawiera woda deszczowa, znane nam jest zjawisko kwaśnych deszczy. Opady atmosferyczne zbierają drobiny zanieczyszczeń zawieszone w powietrzu, wymywają nawozy z gleby, spłukują metale ciężkie z rynien i dachów. Nadmiar fosforanów może się również uwalniać z zapraw cementowych użytych do budowy oczka. Długotrwałe susze lub ulewy znacząco zmieniają skład jakościowy i ilościowy wody. Wszystko to grozi inwazją glonów, postępującą eutrofizacją oczka, a nawet zatruciem i śnięciem cennych ryb. Nieprawidłowe warunki wodne uniemożliwiają również hodowlę wielu gatunków roślin. Wystarczy nadmierny wzrost poziomu jakiegoś związku, aby glony zagłuszyły wzrost roślin lub doprowadziły do uśmiercenia oczka.

Woda wodociągowa posiada bardzo różne właściwości. W niektórych regionach woda jest miękka, w innych bardzo twarda. Woda wodociągowa jest również potencjalnym zagrożeniem, może zawierać środki używane do dezynfekcji, takie jak chlor czy chloramina, które niszczą pożyteczne bakterie nitryfikacyjne, a więc i filtrację biologiczną. Jeżeli chcemy uzyskać dokładną analizę składu wody w oczku i ujęciu wody, wystarczy dostarczyć próbkę do sklepu Trzmiel, skąd trafi ona do specjalistycznego laboratorium. Wyniki odbierzecie w sklepie lub zostaną przesłane na wskazany adres e-mailowy.

Polecamy pakiety badań zalecane do oczek wodnych:

Pakiet POND BASIC. Koszt tylko 39,90 zł

Pakiet POND BASIC + rozszerzone o dodatkowe badania mikroelementów. Koszt 39,90 + 5 zł za każdy dodatkowy mikroelement.

Pakiet POND TRACE. Koszt badania 79,90 zł

Pakiet POND COMPLETE. Koszt badania 109,90 zł

Czy zawsze musimy badania zlecać laboratorium?

Do bieżącej kontroli parametrów w oczku wystarczą testy kropelkowe. Czasami możemy spotkać się z opinią, że nie są one miarodajne. Teraz dzięki badaniom laboratoryjnym możemy sami to sprawdzić. Wystarczy, że podzielimy próbkę wysyłaną do laboratorium: jedną część zbadają urządzenia, a drugą przetestujemy samodzielnie. Dzięki temu uzyskamy możliwość wykonywania dokładnych pomiarów w domu. W jaki sposób? To bardzo proste. Sprawdzamy np. poziom twardości węglanowej KH w próbce. Wynik pokazuje np. 5°. Notujemy go i porównujemy z badaniem laboratoryjnym. Idealnie, jeżeli pomiary są identyczne, ale i różne wyniki także są cenne. Jeżeli wiemy, że nasz test zaniża wynik o 1°, wystarczy dodać 1° przy kolejnych pomiarach. Otrzymamy wynik bardziej zbliżony do laboratoryjnego. Badania laboratoryjne to również doskonałe narzędzie w przypadku długotrwałych problemów z oczkiem. Koniecznie należy badać wodę, gdy ma nieodpowiedni kolor, jest mętna, ma nieprzyjemny zapach zwłaszcza siarkowodoru, podrażnia skórę, po powodzi lub zalaniu studni, po każdorazowym serwisie ujęcia wody.

Badania możemy wykonać, zanosząc próbkę do sklepu Trzmiel, skąd zostanie ona przetransportowana bezpośrednio do specjalistycznego laboratorium Zooleka.

Gdzie zlecić badania?

ZOOLEK to polska firma z ponad 30-letnim stażem, czołowy producent profesjonalnych preparatów umożliwiających hodowlę fauny i flory wodnej. Zdobyła uznanie i zaufanie hodowców ryb ozdobnych w wielu krajach nie tylko na naszym kontynencie. Działania tej firmy oparte są na badaniach profesjonalnego laboratorium. Jest ono wyposażone w nowoczesną aparaturę pozwalającą na realizację wielu zaawansowanych technik analitycznych i badawczych. Umożliwiają one oznaczanie stężeń jonów, śledzenie procesów zachodzących w wodzie oraz badanie wpływu określonych czynników, np. jonów metali, zawartości produktów przemiany materii, na mieszkańców akwariów i oczek wodnych. Podobne urządzenia posiadają tylko placówki naukowe i laboratoria kryminalistyczne. Obecnie to niesamowite laboratorium zostało udostępnione wszystkim zainteresowanym dzięki usłudze Aquatest Express.

Przed zleceniem badań warto upewnić się, w jakim dniu sklep Trzmiel wysyła próbki do laboratorium. Jeśli chcemy otrzymać wiarygodne wyniki, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób pobrania i transportowania próbki. Do badań potrzebny będzie sterylny pojemnik o pojemności 100-200 ml, który można szczelnie zamknąć. Kupimy go w każdej aptece. Pojemnik napełniamy wodą, którą chcemy poddać testowi. Próbkę należy przygotować bezpośrednio przed przekazaniem jej do sklepu. Jeżeli nie możemy natychmiast dostarczyć próbki, do czasu przekazania Trzmielowi należy ją przechowywać w lodówce. Uwaga: próbki nie wolno zamrażać. Jak najszybciej oddajemy próbkę do sklepu i wypełniamy formularz. Potrzebny będzie adres e-mailowy, na który zostaną przesłane wyniki pomiarów, i numer telefonu, jeśli chcemy odebrać wyniki badań w sklepie. Nie zapomnijmy o dowodzie przyjęcia z kodem identyfikacyjnym próbki. Wyniki w zależności od zakresu badań otrzymamy w ciągu 24 godzin lub do 7 dni roboczych. Wyniki mogą być dostarczone na adres e-mailowy w formie pliku PDF lub jako wydruk do odbioru w sklepie. Teraz pozostaje tylko wnikliwa analiza niedoborów i nadmiarów, dokładnie tak, jak to się robi po odebraniu wyników np. badania krwi.

Dlaczego warto wykonać badania?

Z zapartym tchem śledzimy seriale, w których kryminalne zagadki rozwiązywane są przy użyciu skomplikowanych badań laboratoryjnych. Teraz sami możemy zabawić się w detektywów i przeprowadzić szczegółową analizę składu wody. Za naukowców z CSI posłuży laboratorium Zooleka. Laboratorium to może pochwalić się równie nowoczesnym i niezawodnym sprzętem co jego filmowy pierwowzór. Spektrometry, chromatografy, ICP-OES, ICP-MS, często wspominane w serialach, umożliwiają kontrolę 45 parametrów już przy jednej próbce. Laboratorium dostarczy informacji, czy woda zawiera metale ciężkie, a filtracja działa prawidłowo. Poinformuje o poziomie makroelementów, mikroelementów i pierwiastków śladowych. Badanie ICP-OES ujawni obecność substancji toksycznych i szkodliwych, czyli uzyskasz wiedzę na temat faktycznej czystości swojej wody. Dzięki wynikom dowiesz się, które makro- i mikroelementy występują w nadmiarze, a które należy uzupełnić. Taka wiedza pozwoli Ci na stworzenie środowiska wodnego zbliżonego do naturalnych warunków i pozwoli uniknąć kłopotów spowodowanych zachwianiem równowagi biologiczno-chemicznej.

Usługa Zoolek Express na terenie Dolnego Śląska jest dostępna wyłącznie w sklepie stacjonarnym Trzmiel. Testów nie zlecisz internetowo, wymagana jest osobista wizyta z dostarczeniem próbki wody. Zapraszamy do testowania na ul. Rogowską 50B we Wrocławiu. Jeżeli masz pytania dotyczące usługi, skontaktuj się z nami telefonicznie: 514706584 lub e-mailowo: sklep@trzmiel.com.pl. Zapraszamy do Trzmiela.

FAQ

Jak wyglądają wyniki badań?

Pakiet Pond Basic

Pakiet Pond Trace

Pakiet Pond Complete

Jak przygotować próbkę do analizy Aquatest express?

Pobranie z oczka wodnego i przygotowanie próbki przeznaczonej do badań laboratoryjnych jest zadaniem prostym, ale aby na tym etapie uniknąć błędów mających istotny wpływ na wyniki analizy należy stosować się do podanych poniżej wytycznych.

 • Pamiętaj, aby pojemnik przed pobraniem próbki kilkakrotnie przepłukać badaną wodą.
 • Pobierz próbkę bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu.
 • Jeśli nie możesz pobrać próbki bezpośrednio przed dostarczeniem jej do sklepu, przechowuj ją do tego czasu w lodówce, nie zamrażaj.
 • Próbki przechowuj w ciemności.
 • Pojemnik na próbkę wypełnij w całości „pod sam korek”. Nie pozostawiaj pustej niewypełnionej przestrzeni. Dzięki temu proces odgazowywania próbki jest powolniejszy a stabilności parametrów wyższa.

Pamiętaj! Jeżeli zależy Ci na możliwie najlepszym odwzorowaniu rzeczywistych parametrów wody w oczku wodnym, skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Czy parametry próbki wody mogą ulec zmianie do czasu analizy?

Pomiary laboratoryjne próbek wody w szczególności analiza śladowa metali to skomplikowane zagadnienie. Na otrzymanie wyniku, który odzwierciedla rzeczywisty poziom wybranych związków w wodzie, ma wpływ wiele czynników. Dlatego też, każdy etap analizy powinien być przeprowadzany w laboratorium ze starannością i dbałością o detale. Dotyczy to również samego pobrania i przygotowania próbki. Oczywiście idealną sytuacją jest pobranie wody z oczka wodnego i poddanie jej natychmiast analizie, ale taki scenariusz rzadko kiedy jest wykonalny. Wystarczająco dobrą sytuacją jest pobranie próbki tuż przed wybraniem się do sklepu będącego punktem odbioru Aquatest express i zachowanie 24-godzinnego odstępu czasu do momentu przeprowadzenia jej analizy w laboratorium Zoolek. Parametry, które są najbardziej narażone na zmianę w czasie to pH, KH, azotyny i amon. Jeżeli zależy Ci na możliwie wiernym odwzorowaniu tych parametrów skontaktuj się ze sklepem w celu ustalenia najlepszego terminu oddania próbek, tj. dnia w którym zostaną one wysłane kurierem do laboratorium.

Poniższe zestawienie obejmuje parametry, które mogą ulec zmianom w czasie od pobrania do momentu rozpoczęcia analizy i ich wartości są narażone na odchylenia w stosunku do rzeczywistych występujących w zbiorniku.

Parametry narażone na zmiany:

pH

Na zmianę pH zasadniczo wpływ ma:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla),

• zmiana temperatury próbki w stosunku do warunków panujących w oczku wodnym.

KH

Na zmianę KH ma wpływ:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie zawartości rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla na skutek czego występują nieznaczne zmiany twardości węglanowej).

Azotyny

Na zmianę zawartości azotynów ma wpływ:

• zachodzenie przemiany azotynów do azotanów podczas transportu. Intensywność procesu zależy od wielu czynników m.in. temperatury próbki podczas transportu, zawartości zanieczyszczeń, ilości oraz aktywności mikroorganizmów oraz działania enzymów.

Amon całkowity

Na zmianę zawartości związków amonowych ma wpływ:

• odgazowanie próbki podczas transportu (obniżenie stężenia amoniaku w wodzie; proces zachodzi z większą intensywnością w próbkach o pH powyżej 7),

• rozwój mikroorganizmów podczas transportu.

Parametry ujęte w powyższym zestawieniu powinny być objęte rutynową kontrolą z użyciem standardowych testów kropelkowych z serii Aquatest. Szczególnie istotne jest monitorowanie pH i zawartości amoniaku w wodzie akwariowej. pH jest parametrem najbardziej narażonym na zmiany w czasie i mogą wystąpić różnice pomiędzy odczytem z pomiaru wykonanego w samym oczku wodnym, a w próbce, która do czasu przeprowadzenia analizy w laboratorium musiała być przetransportowana. Amoniak występuje w wodzie w formie jonu amonowego (NH+4) oraz rozpuszczalnego w wodzie wolnego amoniaku (NH3). W zależności od pH w wodzie dominuje jedna z powyższych form. W pH < 7 przeważa mało toksyczny jon amonowy. Wraz ze wzrostem pH zwiększa się stężenie dużo bardziej toksycznego amoniaku.

Czy potrzeba dodać czegoś do próbki przed przekazaniem do punktu odbioru?

W praktyce laboratoryjnej badania próbek, np.: w analizie śladowej, czasami stosuje się substancje utrwalające w celu zapewnienia stabilności wybranych parametrów. W zależności od parametru i charakteru analizy mogą to być takie substancje jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), chlorek rtęci lub formaldehyd. Ich przeznaczeniem jest przeciwdziałanie wytrącaniu się pewnych substancji, tworzenie nielotnych połączeń mających ograniczyć ucieczkę analitu z próbki, zmniejszanie adsorpcji na ściankach pojemnika lub ograniczanie wpływu mikroorganizmów i/lub działania enzymów. Jednak mimo zalet stosowania utrwalaczy w aspekcie stabilizacji próbki rozwiązanie to ma również wady, m.in.: eliminuje możliwość oznaczania niektórych parametrów w badanej próbce. Przykładowo dodatek kwasu azotowego (V) całkowicie uniemożliwia oznaczenie pH, KH, zawartości azotynów, azotanów, amonu oraz pierwiastków śladowych tworzących lotne połączenia w środowisku kwaśnym. Aby mimo to dokonać pomiaru tych parametrów konieczne jest przygotowanie próbki nieutrwalonej lub utrwalonej w inny sposób, a to z kolei podnosi złożoność działania, ilości próbek koniecznych do przebadania, znacznie wydłuża czas analizy i zwiększa koszt całej usługi.

Aquatest Express to starannie wypracowane rozwiązanie, które z założenia ma być przyjazne dla klienta. Natomiast stosowanie utrwalaczy na etapie pobierania próbki oznacza szereg niedogodności w postaci skomplikowanej procedury pobierania i transportu próbek do laboratorium, ryzyka z korzystania z niezbędnych do utrwalania substancji chemicznych i konieczności dostosowania się do rygorystycznych przepisów prawnych dotyczących transportu substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że otrzymywane w naszym laboratorium wyniki są niewiarygodne. Na podstawie doświadczeń własnych oraz laboratoriów z całego świata stwierdziliśmy, że dla zdecydowanej większości parametrów mierzonych w ramach naszej usługi nie zachodzi konieczność i nie jest praktyczne utrwalanie próbek.

Jeżeli zależy Ci na utrwaleniu próbki, koniecznie skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących przygotowania próbki i dokładnych warunków analizy. Nigdy nie wysyłaj próbek z zastosowanymi modyfikatorami bez uzgodnienia tego z nami.

Kontakt: aquatestexpress@zoolek.pl

Według jakich procedur wykonywane są pomiary w Aquatest Express?

Procedury analityczne obowiązujące w laboratorium Zoolek w ramach realizacji Aquatest Express są oparte na normach PN-ISO i EPA. Stosujemy się również do metod działania producentów aparatury analitycznej z której korzystamy tj. głównie Metrohm, Perkin Elmer, Mettler-Toledo. Przy tworzeniu procedur braliśmy również pod uwagę aspekt badań na potrzeby akwarystyki i oczka wodnego korzystając z wiedzy i doświadczenia w ramach dobrej praktyki hodowlanej stosowanej w tej branży.

Wykaz niektórych norm, w oparciu o które działamy:

ICP-MS (Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2007P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Wytyczne ogólne.
 • Norma ISO: PN-EN-ISO-17294-1-2006P – Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Oznaczanie 62 pierwiastków.
 • EPA Method 200.8, Revision 5.4: Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.

ICP-OES (Spektrometria emisyjna sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie):

 • Norma ISO: PN-EN-ISO-11885_2009E – Jakość wody – Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 • EPA Method 200.7, Revison 4.4: Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

Chromatografia jonowa:

 • Norma ISO: PN ISO 10304-1 (1998) – Jakość wody oznaczanie rozpuszczonych jonów fluorkowych, chlorkowych, azotynowych, ortofosforanowych, bromkowych, azotanowych i siarczanowych za pomocą chromatografii jonowej.
 • Norma ISO: PN ISO 14911 (2001) – Jakość wody oznaczanie jonów Li+, Na+, NH+4, K+, Nn+2, Ca+2, Mg+2, Sr+2 i Ba+2 techniką chromatografii jonowej. Metoda dla wód i ścieków.

Korzystam z analizy Aquatest Express. Czy potrzebuję jeszcze stosować testy kropelkowe?

Jak najbardziej tak. Testy kropelkowe i Aquatest Express znakomicie się uzupełniają. Te pierwsze dają nam możliwość natychmiastowego zbadania interesujących nas parametrów wody, natomiast Aquatest express daje możliwość uchwycenia całościowego obrazu składu wody w oczku wodnym i pozwala na pełną ocenę potrzeb w zakresie suplementacji, czy ogólnie korygowania parametrów wody. Jeśli z tego badania wyłoni nam się parametr wart codziennego śledzenia to najlepiej to robić odpowiednim testem kropelkowym. Aquatest express pozwala na zbadanie szeregu parametrów nie obejmowanych testami kropelkowymi i zwolnienie nas ze żmudnej czynności oznaczania dużej ilości parametrów. Ponadto w naszym laboratorium, z uwagi na wykorzystanie szeregu zaawansowanych urządzeń analitycznych, parametry wody wyznaczamy z dużą dokładnością i ze znacznie niższymi progami wykrywania. Jednak takie parametry jak pH czy KH najlepiej zmierzyć standardowymi Aquatestami bo te parametry mogą ulec zmianie w czasie transportu do naszego laboratorium.

Najlepiej myśleć o Aquatest Express jak o kolejnym teście w serii Aquatest.

W jaki sposób w krótkim czasie badanych jest tak wiele parametrów?

Nowoczesne wyposażenie naszego laboratorium pozwala na szybkie i ekonomiczne badanie dużej ilości próbek wody. Dostarczona do nas próbka jest rozdzielana i kierowana do analizy na różnych urządzeniach analitycznych zgodnie z wybranym pakietem oznaczeń. Dużą rolę w szybkim i pewnym wykonywaniu oznaczeń odgrywają urządzenia automatycznie podające próbki do analizatorów. Dzięki nim analityk nie musi zajmować się czasochłonnym ręcznym podawaniem próbek, może poświęcić więcej czasu na analizę wyników pomiarów. Zasadnicze urządzenia, z których korzystamy w naszym laboratorium tj. ICP-OES, ICP-MS i HP-IC są wyposażone w urządzenia często określane mianem autosamplerów. Zapewniają one nie tylko podawanie próbek, ale także roztworów do wykonania kalibracji oraz roztworów pozwalających na weryfikację poprawności działania systemu (roztwory kontroli jakości – QC). W celu zwiększenia szybkości wykonywania analiz w naszym laboratorium zainstalowane są dwa urządzenia ICP-OES i dwa kompletne systemy chromatografii jonowej. Niektóre oznaczenia wykonywane są techniką spektrofotometrii UV-VIS lub miareczkowania i także te urządzenia wyposażone są w urządzenia do automatycznego zmieniania próbek.


Dodaj komentarz


Autor
Trzmiel Radzi
Z akwarystyką jestem związany praktycznie przez całe moje 35-letnie życie. Wychowywałem się otoczony akwariami, a pasję do hobby zaszczepił mi mój Tato. W czasach, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, trudno było o dobry sprzęt, a wiele rzeczy trzeba było robić we własnym zakresie, często metodą na „chybił-trafił”. Dzięki temu zyskałem…
Więcej
Artykuły powiązane
Technika Technika Technika Chemia wody Chemia wody Chemia wody  
Moje roczne doświadczenia z Exaqua cz. 2
Arek A.R.A.
20/01/2023
Technika Technika Technika Chemia wody Chemia wody Chemia wody  
Moje roczne doświadczenia z Exaqua cz. 1
Arek A.R.A.
20/01/2023
Technika Technika Technika Chemia wody Chemia wody Chemia wody Ogólne Ogólne Ogólne  
Testy wody w akwarium: paskowe, kropelkowe, fotometryczne?
Konrad Kozioł
12/09/2022
Technika Technika Technika Chemia wody Chemia wody Chemia wody  
Exaqua PRO3 – wieloparametrowy fotometr Zooleka.
Konrad Kozioł
20/02/2022
Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl