Program „Moja Woda” – dopłaty do oczek wodnych


Klimat w Europie ciągle się zmienia, w ostatnich latach znacznie zmalała ilość opadów. Mamy nie tylko suche lato, ale również bezśnieżne zimy. To wszystko odbija się niekorzystnie na otaczającej nas przyrodzie. Zielone trawniki stopniowo zmieniają się w piaszczyste stepy i jeżeli nie zaczniemy temu przeciwdziałać, już wkrótce niektóre regiony zaczną przypominać pustynie. Problem dostrzegło już Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Właśnie rusza nowy projekt znany pod nazwą „Moja Woda”. Wniosek o dotację może złożyć właściciel domu, który zainstaluje oczko wodne na swojej działce. Dzięki programowi mamy szansę na zatrzymywanie wody deszczowej i wykorzystanie jej do uprawy roślin w naszych ogródkach. Dzięki sfinansowaniu przydomowych instalacji w postaci oczek wodnych i stawów zwiększymy retencję na terenie posesji oraz wykorzystanie czystej wody opadowej, która nie trafi do ścieków.

Jak dostać 5 tys. zł na oczko wodne?

Należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nabór wniosków w trybie ciągłym (w latach 2020-2024) będą prowadziły WFOŚiGW, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW. Wnioski niekompletne lub niespełniające kryteriów dostępu nie będą rozpatrywane. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z informacjami na stronie i przygotować potrzebne dokumenty zgodnie z wymogami. Dotacja pozwala na finansowanie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na instalację, ale suma zwrotu nie może przekroczyć 5 tys. zł dla jednej posesji. Jeżeli więc wydamy przykładowo 10 tys. zł, to choć 80% wynosi 8 tys. zł, nie dostaniemy zwrotu większego niż 5 tys. zł. Bardzo istotne jest to, że muszą to być koszty kwalifikowane, czyli tylko te wyznaczone przez fundusz i udokumentowane np. imiennymi fakturami. 

Kto może dostać dotację na budowę oczka wodnego? 

Dotację na oczko wodne otrzymają właściciele lub współwłaściciele (osoby fizyczne) nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Za budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, uznaje się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

O dotację na finansowanie oczka wodnego nie może ubiegać się współwłaściciel nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda” lub jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Kiedy nie otrzymamy dotacji?

  • Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia i jego elementy sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
  • Dotacja nie obejmuje instalacji, z których zatrzymana woda opadowa będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
  • Do programu nie kwalifikują się przedsięwzięcia niezgodne z przepisami prawa i takie, przy których użyte materiały i urządzenia nie zostały dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Uwaga: Instalacja nie może zostać zlikwidowana zaraz po uzyskaniu dotacji. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia. Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumiemy datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez wnioskodawcę i wykonawcę przedsięwzięcia.

W okresie trwałości przedsięwzięcia osoba pobierająca dotację zobowiązana jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem, np. faktur i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Na co można dostać dotację w programie „Moja woda”?

Dotacja obejmuje zwrot kosztów poniesionych od 1.06.2020 r. do 30.06.2024 r. na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji wodnych. Do ubiegania się o dotację uprawniają wydatki poniesione na:

  • przewody odprowadzające wodę zebraną z rynien, wpusty do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalację rozsączającą, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

czyli wszystkie elementy pozwalające na zagospodarowanie wody deszczowej lub roztopowej na terenie nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Zgodnie z aktualnymi danymi takim zbiornikiem jest także oczko wodne, do którego np. podłączymy odpływy z rynien.

„Moja Woda” – nabór wniosków już od 1 lipca

Program realizowany jest w latach 2020-2024, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów z wnioskodawcami) podejmowane będą do 30.06.2024 r. Natomiast wypłata środków nastąpi do 31.12.2024 r. Pierwsze wnioski można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) od 1.07.2020 r. Do zagospodarowania jest 100 mln złotych przeznaczonych na 20 tys. przydomowych retencji. Autor
Trzmiel Radzi
Z akwarystyką jestem związany praktycznie przez całe moje 35-letnie życie. Wychowywałem się otoczony akwariami, a pasję do hobby zaszczepił mi mój Tato. W czasach, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, trudno było o dobry sprzęt, a wiele rzeczy trzeba było robić we własnym zakresie, często metodą na „chybił-trafił”. Dzięki temu zyskałem…
Więcej

Zapisz się do newslettera!

Jakie tematy Cię interesują?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach marketingowych przez TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. z siedzibą pod adresem: ul.
Rogowska 147, 54-440 Wrocław, KRS: 0000576338, NIP: 8943066554, REGON: 362549553, w tym na przesyłanie informacji w postaci newslettera, drogą elektroniczną,
zgodnie z Polityką prywatności. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.
Artykuły powiązane
Ogólne  
Jak najlepiej rozpocząć sezon w oczku wodnym?
Trzmiel Radzi
26/03/2020
Problemy Ogólne  
Jak oczyścić oczko wodne?
Trzmiel Radzi
26/11/2020
Ogólne  
Bakterie w oczku wodnym
Trzmiel Radzi
31/03/2021
Technika Ogólne  
Najlepsze miejsce na oczko wodne w ogrodzie
Trzmiel Radzi
24/11/2020
Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl