„Moja Woda” – program dopłaty do oczek wodnych


Klimat w Europie ciągle się zmienia. W ostatnich latach znacznie zmalała ilość opadów. Mamy nie tylko suche lato, ale również bezśnieżne zimy. To wszystko odbija się niekorzystnie na otaczającej nas przyrodzie. Zielone trawniki stopniowo zmieniają się w piaszczyste stepy. Jeżeli nie zaczniemy temu przeciwdziałać, już wkrótce niektóre regiony zaczną przypominać pustynie. Problem dostrzegło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Właśnie ruszył nowy nabór do projektu pod nazwą „Moja Woda”. Wniosek o dotację może złożyć właściciel domu, który zainstaluje oczko wodne na swojej działce. Dzięki programowi mamy szansę zatrzymać wodę deszczową i wykorzystać ją w naszych ogródkach. Dzięki sfinansowaniu przydomowych instalacji w postaci oczek wodnych i stawów zwiększymy retencję na terenie posesji. Wykorzystamy też czystą wodę opadową, która nie trafi do ścieków.

Jak dostać 6 tys. zł na oczko wodne?

Należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nabór wniosków prowadzą WFOŚiGW, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW. Dotacja pozwala na finansowanie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na instalację. Suma zwrotu nie może przekroczyć 6 tys. zł dla jednej posesji. Jeżeli więc wydamy przykładowo 10 tys. zł, to choć 80% wynosi 8 tys. zł, nie dostaniemy zwrotu większego niż 6 tys. zł. Bardzo istotne jest to, że muszą to być koszty kwalifikowane, czyli tylko te wyznaczone przez Fundusz i udokumentowane np. imiennymi fakturami. 
Kolejnym istotnym kryterium jest kwota kwalifikowana, która wynosi minimum 2000 zł – przynajmniej tyle musimy wydać, żeby zakwalifikować się do programu. Minimalna sumaryczna wielkość oczka / zbiornika to 2 m3. Poniżej tej wielkości nie możemy liczyć na zwrot.

Kto może dostać dotację na budowę oczka wodnego? 

Dotację na oczko wodne otrzymają właściciele lub współwłaściciele (osoby fizyczne) nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Za budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, uznaje się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek składa jeden ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

O dotację na finansowanie oczka wodnego nie może ubiegać się współwłaściciel nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda” lub jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Kiedy nie otrzymamy dotacji?

  • Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć i ich elementów sfinansowanych lub realizowanych z innych środków publicznych, których sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
  • Dotacja nie obejmuje instalacji, z których zatrzymana woda opadowa posłuży do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
  • Do programu nie kwalifikują się przedsięwzięcia niezgodne z przepisami prawa i takie, przy których użyte materiały i urządzenia nie zostały dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Uwaga: Nie wolno zlikwidować instalacji zaraz po otrzymaniu dotacji. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia. Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumiemy datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez wnioskodawcę i wykonawcę przedsięwzięcia.

W okresie trwałości przedsięwzięcia osoba pobierająca dotację zobowiązana jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem, np. faktur i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Na co można dostać dotację w programie „Moja woda”?

Dotacja dotyczy zwrotu kosztów poniesionych od 1.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji wodnych. Do ubiegania się o dotację uprawniają wydatki poniesione na:

  • przewody odprowadzające wodę zebraną z rynien, wpusty do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalację rozsączającą, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

czyli wszystkie elementy pozwalające na zagospodarowanie wody deszczowej lub roztopowej na terenie nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Zgodnie z aktualnymi danymi takim zbiornikiem jest także oczko wodne, do którego np. podłączymy odpływy z rynien.

„Moja Woda” – nabór wniosków już trwa

Program realizowany jest w latach 2020-2024, przy czym umowy z wnioskodawcami podpisywane będą do 30.06.2024 r. Natomiast wypłata środków nastąpi do 31.12.2024 r. Wnioski można składać w WFOŚiGW lub przez Internet. Do zagospodarowania jest 100 mln złotych przeznaczonych na 20 tys. przydomowych retencji. 

Oczko wodne w Twoim ogrodzie – darmowy e-book

Chcesz wziąć udział w programie, a nie wiesz, jak zabrać się za założenie własnego oczka? Skorzystaj z darmowego e-booka przygotowanego przez ekspertów Trzmiela! Zawiera on wszystkie podstawowe informacje o zakładaniu i prowadzeniu własnego akwenu. Pobierz darmowy e-book:


Dodaj komentarz


Autor
Trzmiel Radzi
Z akwarystyką jestem związany praktycznie przez całe moje 35-letnie życie. Wychowywałem się otoczony akwariami, a pasję do hobby zaszczepił mi mój Tato. W czasach, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, trudno było o dobry sprzęt, a wiele rzeczy trzeba było robić we własnym zakresie, często metodą na „chybił-trafił”. Dzięki temu zyskałem…
Więcej
Artykuły powiązane
Technika Ogólne  
Najlepsze miejsce na oczko wodne w ogrodzie
Trzmiel Radzi
24/11/2020
Ogólne  
Jak zabezpieczyć oczko wodne przed zimą?
Roman Bloch
07/02/2022
Ogólne  
Ograniczanie kosztów energii elektrycznej w oczku wodnym
Trzmiel Radzi
04/10/2022
Ogólne  
Mała retencja – 5 tys. dotacji na przydomowe oczko wodne
Joanna Merta-Krawczyk
13/11/2020
Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl